Medlemskap og innmelding

Bli medlem i foreningen ME-foreldrene, slik at vi gradvis kan utvide vår aktivitet – til beste for barn og unge med ME og deres nærmeste pårørende. Alle innkomne midler går til å kunne gjennomføre møter, deltakelse på konferanser og lignende (se vedtektene for mer informasjon).

ME-foreldrene ønsker velkommen som medlemmer alle som ønsker å støtte arbeidet vårt, uavhengig av om de har ME-syke i familien og alder på den/de syke. Fokuset på de under ca 26 år skyldes at mange som blir syke som barn og unge har utfordringer som ikke rammer voksne (på samme vis).

Gå til våre nye sider for å melde deg inn her


Typer medlemskap

logo m nettadr

Hovedmedlem, yrkesaktiv: kr 250/år

Hovedmedlem, ikke yrkesaktiv: kr 150/år

Familiemedlem kr 50/år per person i tillegg til hovedmedlem.

Støttemedlem privatperson, yrkesaktiv kr 250/år

Støttemedlem, ikke yrkesaktiv: kr 100/år

Støttemedlem bedrift: kr 500/år

Hovedmedlemmet mottar all informasjon, og har selvsagt stemmerett.
Familiemedlemmer hører til hovedmedlemmets husstand. De har også stemmerett.
Støttemedlemmer har ikke stemmerett, og teller ikke med i antallet som kreves for å få statsstøtte (250)


ME-foreldrene

Reklame