Medlemsfordeler

ME-foreldrene vil jobbe for å få til gode medlemsfordeler som er til nytte for medlemmene våre. Allerede ved oppstart av foreningen kan vi tilby våre medlemmer en svært god avtale med en jurist som spesialiserer seg på trygderett
– og som interesserer seg for ME-rammedes utfordringer. 


Rabatt på juridisk bistand

Som medlemmer i ME-foreldrene, kan du og dine ME-syke barn få inntil en times trygderettslig rådgivning gratis hos advokat Arild Almklov. I praksis vil dette si at han kan vurdere hvorvidt for eksempel avslag på stønader er gyldige, eller om det kan lønne seg å gå videre med en anke etter fornyet avslag.

I tillegg gir han våre medlemmer rabatt på juridisk bistand i saker som omhandler trygderett som er direkte relatert til ME-syke barn, også når barna er voksne. Hvis det er aktuelt sjekker han om de som henvender seg har krav på fri rettshjelp.

For oss er det også viktig å ivareta de nærmeste pårørende, dersom de får behov for rådgivning eller bistand i egne trygdesaker, og de vil derfor få de samme betingelsene.

Advokat Arild Almklov driver siden helsejus.no og har skrevet flere artikler der om de utfordringene ME-syke møter ovenfor blant annet Nav. (Lenker til disse nederst på siden.)

Han har hatt mange ME-syke som klienter, og engasjerer seg for den situasjonen mange har blitt stående i. Han har bistått mange med saker som gjelder ytelser fra Nav, og har erfart hvordan ME-syke blir møtt der.

Arild Almklov

 

Jeg engasjerer meg i deres situasjon fordi jeg synes det enkelte ganger er helt sjokkerende hvor dårlig forståelsen for sykdommen er.

Advokat Arild Almklov

Dersom du ønsker å benytte deg av denne medlemsfordelen, tar du selv kontakt med advokaten. I tillegg kontakter du oss på e-post MEforeldrene@gmail.com, og ber oss om å bekrefte medlemskapet ditt overfor advokaten.
Ikke oppgi sensitiv informasjon eller saksopplysninger til oss.
Advokat Arild Almklov vil vurdere om saken faller innenfor avtalen.

Er du ikke medlem ennå, kan du melde deg inn her (lenke kommer asap)


Kontaktinfo til Advokat Arild Almklov
Møllegaten 9 | 3110 Tønsberg
Postboks 135 | 3101 Tønsberg
Tlf. 333 67 355 | Mob. 977 17 634| Faks: 338 06 428
E-post: almklov@icloud.com
helsejus.no
rettshjelpadvokaten.no


ME-relaterte saker på helsejus.no
Gir ME rett til uføretrygd?
Er ME en alvorlig sykdom som gir ung ufør-rettigheter?
Foreldre fikk medhold i trygderetten i sak om pleiepenger
Nav er i utakt med forskningen i saker om ME

I tillegg er det flere saker der om søknad, klage og anke til Nav om arbeidsavklaringspenger, en nyttig avklaring om Arbeidsavklaringspenger under skolegang – alderskrav og en avklaring rundt ung ufør

 

Reklamer