Medlemsfordeler

ME-foreldrene vil på sikt jobbe for å få til gode medlemsfordeler som er til nytte for medlemmene våre. Foreløpig er den viktigste fordelen rett og slett å vite at du som medlem bidrar til at vi får gjort mer av det viktige arbeidet for barn og unge med ME, og for deres nærmeste pårørende. 

ME-foreldrene har valgt å ikke forlenge avtalen med Advisio Advokat om advokatbistand med rabattert pris til medlemmer. Avtalen ble inngått i 2019, og skulle reforhandles etter tre år. Etter hva vi kjenner til har ingen medlemmer benyttet denne avtalen, men dersom noen av våre medlemmer allerede har bistand fra Advisio, beholder de rabattert pris på det aktive oppdraget.

Siden oppdateres.

Reklame