Medlemsfordeler

ME-foreldrene vil på sikt jobbe for å få til gode medlemsfordeler som er til nytte for medlemmene våre.

ME-foreldrene har valgt å ikke forlenge avtalen med Advisio Advokat om advokatbistand med rabattert pris til medlemmer. Avtalen ble inngått i 2019, og skulle reforhandles etter tre år. Etter hva vi kjenner til har ingen medlemmer benyttet denne avtalen, men dersom noen av våre medlemmer allerede har bistand fra Advisio, beholder de rabattert pris på det aktive oppdraget.

ME-foreldrene er med i Rettshjelpsfondet.
Initiativtakere til fondet er tidligere juss-stundent, nå ME-syke Victor Håland – og advokat Olav Lægreid.

Fondet skal samle inn penger som skal brukes til å finansiere prinsipielt viktige trygdesaker for medlemmene. Målet er å samle inn flere millioner kroner, både til en generell pott, og øremerkede midler til ME-syke.

Medlemmer i foreningen ME-foreldrene vil, i samarbeid med advokat som har relevant erfaring kunne søke fondet om å få finansiert en klagesak i retten.

Fondet skal dekke saker som ansees som viktige for andre i samme situasjon, slik at de det gjelder kan vise til en tidligere dom og derved selv slippe å ta saken sin til retten.

Rettshjelpsfondet er i en tidlig fase, og innsamlingen såvidt igang. Mer informasjon kommer.

Siden oppdateres.