Medlemsfordeler

ME-foreldrene vil jobbe for å få til gode medlemsfordeler som er til nytte for medlemmene våre.

Medlemsfordel hos Advisio Advokat AS

Olav

Adv. Olav Lægreid

ME-foreldrene har inngått avtale med Advisio Advokat om advokatbistand til medlemmer. Det er derfor nyttig å gi litt informasjon om hvem de er og hva de gjør.
Advisio er stiftet av advokat Olav Lægreid, som tidligere blant annet har jobbet som dommer i Trygderetten. Advisio satser på en sterk spesialisering på sakstyper knyttet til helse og familie.
Foruten Lægreid selv, er blant annet advokat Ane-Louise Svele ansatt i firmaet. Hun har i likhet med Lægreid bakgrunn som dommer ved Trygderetten, og hun har de senere årene jobbet i Arbeids- og sosialdepartementet med regelverk knyttet til folketrygdloven. Advisio sitter i kontorfellesskap med flere andre dyktige advokater, som også har spesialisering innen trygderett, helserett og familierett, samt nasjonalt ledende kompetanse på barnevernsrett og opplæringsrett (saker om elevers rett til tilpasset undervisning med mer).
Kontorfellesskapet som Advisio er en del av, heter Oslo Advokatfellesskap, og dette er Norges eldste kontorfellesskap for advokater (etablert 1939). Kontorfellesskapet har kun godt etablerte og erfarne advokater blant kollegene.
Vi oppfordrer til å benytte medlemsfordelene du har via avtalen med Advisio. Du har rett til en gratis samtale og kontakt på e-post, inntil 90 minutter hos advokaten. Videre har du en svært god rabatt, som innebærer en timepris på kr 1.550,- inkludert mva.
Kontaktinfo
Olav Lægreid
advokat
+47 97 77 25 00